drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Miejski w Pełczycach

WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI

Podstawa prawna: art. 224  §  2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r . z późn. zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji    lub 
  2. załączniki:
    *dokumenty potwierdzające słuszność wniosku.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje